OBAVIJEST – izdavanje novih parkirnih karata za starogradsku jezgru

Objava: 13.7.2018.

Poštovani, obavještavaju se građani da je od 30. lipnja 2018. godine na snazi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja (Službene novine Grada Buja-Buie 11/18). Navedenom Odlukom proširen je krug ovlaštenika pa sukladno Odluci pravo na parkirnu kartu za starogradsku jezgru, samo za osobna vozila, imaju pravne i fizičke osobe koje:
- imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište unutar starogradske jezgre, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;
Unutar starogradske jezgre svako domaćinstvo, odnosno pravna osoba ima pravo na jednu parkirnu kartu po adresi stanovanja. Parkirna karta za starogradsku jezgru može se vezati na najviše 4 registarske oznake.
Organizator parkiranja izmijenio je izgled parkirne karte

Sukladno navedenom pozivamo Vas da podnesete zahtjev za izdavanje nove parkirne karte za starogradsku jezgru putem obrazaca koji su dostupni kod organizatora parkiranja (CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Trg Josipa Broza Tita 10,Buje) i na web stranici Grada Buja-Buie www.buje.hr

Zahtjevi se podnose osobno ili putem pošte na adresu CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Trg Josipa Broza Tita 10, Buje. Osobna predaja zahtjeva moguća je radnim danom u vremenskom razdoblju od 09,00 do 12,00 sati.

ORGANIZATOR PARKIRANJA
CIVITAS BULLEARUM D.O.O.

Vezani dokumenti

Istaknuto