Objave

Obavijest - natječaj za obavljanje preventivne deratizacije

Objava: 12.2.2014.

Obavještavaju se gospodarski subjekti da je Grad Buje-Buie raspisao natječaj za obavljanje preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Grada Buje-Buie sa ciljem zaključivanja ugovora za razdoblje od 4 godine.

Natječajna dokumentacija je dostupna na web stranicama Grada Buja (www.buje.hr) pod „OSTALI NATJEČAJI“, u UO za komunalne djelatnosti Grada Buja i u pisarnici Grada Buja, Istarska 2, 52460 Buje.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 28. veljače 2014. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Vezani dokumenti

Istaknuto