Objave

OBAVIJEST - Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Objava: 21.9.2018.

Gradonačelnik Grada Buja-Buie je dana 23.08.2018. godine donio Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama.

Temeljem članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18) Gradonačelnik Grada Buja-Buie je dana 23.08.2018. godine donio Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie 14/18 i stupila je na snagu 01.09.2018. Dana 21.09.2018. donesena je izmjena i dopuna Odluke. Odlukom se uređuju uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova do ukupnog iznosa od 10.000,00 kuna za dužnika fizičku osobu koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičku osobu koje je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017. i za koje se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu. Otpis će se provesti po službenoj dužnosti bez podnošenja zahtjeva.

Otpis se ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na tražbine s osnove novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima, tražbine s naslova kupoprodaje nekretnina i tražbine s naslova otkupa stanova.

Za dospjeli porezni dug (porezi, doprinosi i druga javna davanja) koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama ove Odluke, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik može nadležnom upravnom tijelu Grada Buje-Buie (dalje u tekstu: upravni odjel) podnijeti zahtjev za njegov reprogram. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2018. Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka odbacit će se rješenjem.

Reprogramiranje dospjelog poreznog duga, za koji se provodi ovrha, a koji nije u potpunosti otpisan sukladno Odluci, odobrava se u mjesečnim anuitetima, ovisno o visini dospjelog poreznog duga, i to:

VISINA POREZNOG DUGA ROK OTPLATE
do 50.000,00 kuna do 36 mjeseci
50.000,01 – 100.000,00 kuna do 42 mjeseca
100.000,01 – 200.000,00 kuna do 48 mjeseci
200.000,01 – 500.000,00 kuna do 54 mjeseca
više od 500.000,00 kuna do 60 mjeseci

Na reporgramiranu glavnicu dospjelog poreznog duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

Istaknuto