OBAVIJEST – oglašavanje na oglasnim pločama Grada Buje-Buie

Objava: 18.12.2013.

Obavještavaju se zainteresirane osobe da je Gradonačelnik Grada Buja dana 04. prosinca 2013. donio Odluku o utvrđivanju naknade za oglašavanje na području Grada Buja.

Pod oglašavanjem se podrazumijeva komunalna djelatnost postavljanja, održavanja i upravljanja oglasnim pločama na području Grada Buje-Buie i prikupljanja naknada za oglašavanje.

Komunalnu djelatnost oglašavanja obavlja trgovačko društvo CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Trg J.B.Tita 10, Buje, tel: 052/653-551,  mail:civitas.bullearum@vip.hr

Na oglasnim pločama Grada Buje-Buie se zbog ograničenog prostora, sve u svrhu osiguravanja protoka informacija, oglašavanje ograničava na rok od 5 dana.

Naknada za oglašavanje ( za razdoblje od 5 dana) određuje se za svaki istaknuti plakat u slijedećim iznosima:

1. plakati do A3 formata (297*420 mm)            9,50 kuna
2. plakati od A3 do A1 formata (594*841 mm)               12,00 kuna
3. plakati od A1 do A0 formata (841*1180 mm)               18,00 kuna

Naknada se ne naplaćuje se za oglašavanje osmrtnica, obavijesti iz područja komunalnog gospodarstva ( HEP-distribucija, vodovod i sl.) i obavijesti koje oglašava Grad Buje-Buie, pravne osobe i ustanove čiji je osnivač Grad Buje-Buie.

GRAD BUJE-BUIE

Istaknuto