Objave

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i izvješće o provedenoj raspravi

Objava: 5.5.2017.

Ažurirano: 22.11.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području Buje.

Vidi dokumentaciju:

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave
Komentari zaprimljeni u javnoj raspravi HT
Komentari zaprimljeni u javnoj raspravi VIPNET


Objavljeno: 05.05.2017.

Grad Buje kao Nositelj projekta pokrenuo je projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradu Buje i općini Brtonigla“ (dalje u tekstu: Projekt). Pripremljena je Studija izvedivosti i nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (dalje u tekstu: PRŠI) projekta te provedena preliminarna provjera sukladnosti nacrta PRŠI-ja s pravilima Okvirnog nacionalnog programa, sve sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.


Grad Buje, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta. Javna rasprava traje od 5.5.2017. do 5.6.2017.

Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buja na poveznici: http://www.buje.hr

Dokumenti za javnu raspravu uključuju:

-           Nacrt PRŠI kao osnovni projektni dokument (u inačici 3.2);

-           Obrazac za javnu raspravu (u inačici 3.2);

-           Upitnik za operatore (u inačici 3.2), kao tablični obrazac za dostavu podataka od strane operatora elektroničke komunikacijske mreže o stanju njihove postojeće NGA širokopojasne infrastrukture i/ili njihovim planovima za ulaganja u NGA širokopojasnu infrastrukturu na području obuhvata ovog projekta tijekom 2017., 2018., 2019. i prvog tromjesečja 2020. kao podloga za precizno određivanje NGA boja (mapiranje) na projektnom području,

-           Prijedlog Ugovora o javnim radovima koje operator potpisuje sa NP-om u slučaju da je u Upitniku za operatore naveo planove za ulaganja u NGA širokopojasnu infrastrukturu na području obuhvata ovog projekta temeljem vlastitog interesa.

Vezani dokumenti

Istaknuto