Natječaji - Prodaja nekretnina

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - k.č.br. 3524/6 u k.o. Brdo

Objava: 2.12.2019.

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo
poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.

Na temelju članka 50. stavka 1. točka e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kada je Republika Hrvatska suvlasnik s
podnositeljem zahtjeva, a suvlasnički dio Republike Hrvatske je manji od suvlasničkog dijela
podnositelja zahtjeva, koje je označeno kao:

k.č.br. 3524/6 u k.o. Brdo, pašnjak, površine 508 m², površina suvlasničkog dijela Republike Hrvatske (dio) 127 m², tržišna vrijednost suvlasničkog dijela Republike Hrvatske iznosi 1.534,10 kn

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto