Natječaji - Prodaja nekretnina

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom - Kaštel, oranica „Montrin“ i oranica "Marutija"

Objava: 17.8.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 39/13) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje


O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 987/1, upisano u zk.ul. 222 k.o. Kaštel, oranica „Montrin“ površine 3359 m2 (0,3359 ha), tržišna cijena iznosi 79.406,76 kn.
k.č.br. 988/2, upisano u zk.ul. 1579 k.o. Kaštel, oranica „Zarutija“,
površine 2182 m2 (0,2182 ha), tržišna cijena iznosi 51.582,48 kn.

Za detaljnije vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto