Natječaji - Prodaja nekretnina

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom - Momjan, oranica „Hrib“

Objava: 17.8.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 39/13) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje


O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 630/1, upisano u zk.ul. 992 u k.o. Momjan, oranica „Hrib“
površine 8877 m2 (0,8877 ha), tržišna cijena iznosi 189.879,03 kn.

k.č.br. 631/1, upisano u zk.ul. 729 u k.o. Momjan, oranica „Hrib“,
površine 374 m2 (0,0374 ha), tržišna cijena iznosi 7.999,86 kn.

Za detaljnije vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto