Obavijest o zabrani prometa u naselju Buje – DANI GROŽĐA 2017.

Objava: 12.9.2017.

Obavještavaju se građani da će se povodom održavanja manifestacije „Dani grožđa 2017“ u naselju Buje zatvoriti za promet nerazvrstane ceste (trgovi i ulice) kako slijedi:

- od 14. do 18. rujna 2017. u 12,00 sati: Istarska ulica ( od kućnog broja Istarska 11 do križanja sa D 200)
- od 15. do 18. rujna 2017. u 03,00 sati: Trg J.B.Tita, ulica 1. Svibnja, Trg Slobode i dio ulice Garibaldi do kućnog broja 13
- 15. rujna 2017. od 19,00 do 24,00 sati: dio ulice Garibaldi od kućnog broja 11 do kućnog broja 43.

Određuju se zaobilazni pravci:

- ulica Garibaldi – ulica Brolo – ulica S.Sebastijan – D 200

- Ž 5209 – D 200.

 

Notifica del divieto di circolazione nell’abitato di Buie – FESTA DELL’UVA 2017

Si informano i cittadini che nel corso della manifestazione della „Festa dell’uva 2017” le seguenti strade (vie e piazze) dell’abitato di Buie verrano chiuse al traffico come segue:

- dal 14 al 18 settembre 2017 alle ore 12:00: via dell’Istria (dal numero civico 11 all’incrocio con la D 200)
- dal 15 al 18 settembre 2017 alle ore 03:00: Piazza J.B. Tito, via Primo Maggio, Piazza della Libertà e parte della via Garibaldi fino al numero civico 13
- il 15 settembre 2017 dalle 19:00 alle 24:00: parte di via Garibaldi dal numero civico 11 al 43

Vengono definite le seguenti deviazioni stradali:

- via Garibaldi – via Brolo – via San Sebastiano – D200

- Ž 5209 – D 200.

Istaknuto