Natječaji - Prodaja nekretnina

Obavijesti o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - 23.07.2015.

Objava: 23.7.2015.

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.
Na  temelju  članka  50.  stavka  1.  Zakona  o  poljoprivrednom  zemljištu  prodaje  se  poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 638/6 u k.o. Merišće, voćnjak i livada, površine 0,0065 ha, tržišna cijena iznosi 1.262,80 kn. i
k.č.br. 638/8 u k.o. Merišće, voćnjak i livada, površine 0,0063 ha, tržišna cijena iznosi 1.221,00 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji. (... Vidi vezani dokument)

Vezani dokumenti

Istaknuto