OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE GRADA BUJA

Objava: 19.2.2020.

Nalazite se nekoj teškoj životnoj situaciji, imate poteškoća u nekoj svojoj ulozi ili odnosu (roditeljskoj, partnerskoj, poslovnoj...), imate teškoća sa prilagodbom na neku životnu situaciju, školskim obvezama ili vas muči neka briga, problem o kojem biste voljeli porazgovarati na sigurnom mjestu...

 

Obratite nam se u
OBITELJSKOM
Jer svi smo mi (bili) dio neke obitelji
SAVJETOVALIŠTU
Grada Buja u suradnji s udrugom ZiiD

 

ŠTO JE SAVJETOVANJE?

Savjetovanje je proces i međuljudski odnos koji korisnicima pruža podršku u prevladavanju sadašnjih poteškoća, potiče razvoj njihovih osobnih potencijala i osnažuje ih za suočavanje s različitim budućim životnim izazovima.

TKO GA PRUŽA?

Stručne osobe s iskustvom i edukacijom za pružanje usluga psihološkog savjetovanja
Tatjana Kapuralin i Petra Bošnjak

GDJE?

U prostoru Pučkog otvorenog učilišta Buje (Trg )osipa Broza Tita 6, Buje)

KAKO PRISTUPITI SAVJEOVALIŠTU?

Najaviti se telefonski ili e-mailom Tatjana Kapuralin: 091 2121 298, tatjana.kapuralin@gmail.com
Petra Bošnjak: 095 404 7901, petraboskov@gmail.com

TU SMO ZA VAS !


State vivendo una situazione difficile della vostra vita, avete difficoltà nel ricoprire il vostro ruolo o nei rapporti interpersonali (da genitore, partner, in ambito lavorativo,...) avete difficoltà ad adattarvi ad una situazione della vostra vita, agli impegni scolastici oppure c'è qualcosa che vi tormenta, un problema del quale vorreste parlare in un posto sicuro...

Rivolgetevi al
CONSULTORIO
perché tutti noi siamo (stati) parte di una famiglia
FAMILIARE della Città di Buie
in collaborazione con l'associazione ZiiD

COS'È UNA CONSULENZA?

La consulenza è un processo, un rapporto interpersonale, che fornisce supporto agli utenti nel superare le attuali difficoltà, incentiva lo sviluppo delle loro potenzialità e li rende più forti e preparati ad affrontare le sfide future che la vita gli porrà davanti.

DA CHI VIENE OFFERTA?

Da esperti qualificati ad offrire servizi di consulenza psicologica Tatjana Kapuralin e Petra BoSnjak

DOVE?

Presso l'Università popolare aperta di Buie (Piazza Josip Broz Tito 6, Buie)

COME USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL CONSULTORIO?

Previo avviso al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica:
Tatjana Kapuralin: 091 2121 298, tatjana.kapuralin@gmail.com
Petra Botnjak: 095 404 7901, petraboskov@gmail.com

SIAMO QUI PER VOI !

Vezani dokumenti

Galerija slika

Istaknuto