Objavljen natječaj: Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

Objava: 7.10.2015.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«. Na raspolaganju je ukupno 10 milijuna EUR, što znači da će 200 mladih poljoprivrednika dobiti potporu od fiksnih 50.000 EUR za svoje projekte.

Natječaj za mjeru 6.1. je danas, 07.10.2015. objavljen te ga možete pronaći na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html

Prijave na natječaj za mjeru 6.1. su otvorene od 05. listopada do 23. prosinca 2015.

 

Pravilnik za podmjere 6.1 i 6.2. možete pronaći na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

Tko su mladi poljoprivrednici?

Korisnici su mladi poljoprivrednici, koji su u trenutku prijave stariji od 18 i mlađi od 40 godina, a koji prijavljuju projekt za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 EUR-a. Mladi poljoprivrednik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku prijave projekta, a najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate odnosno najkasnije devet mjeseci od dodjele odluke o dodjeli sredstava. Mladi poljoprivrednik koji podnosi projekt za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku prijave projekta. Mladi poljoprivrednik koji podnosi projekt za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate.

Prihvatljivi troškovi

- kupnja domaćih životinja, sjemena i sadnog materijala

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Izrada projektne dokumentacije prihvatljiv je trošak, a dozvoljena je i kupnja rabljene mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

Obaveze mladih poljoprivrednika

Mladi poljoprivrednik je dužan najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće rate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Mladi poljoprivrednik je dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

Prednost pri ocjenjivanju

Kriteriji odabira prvenstvo daju projektima koji se provode u područjima sa prirodnim ograničenjima (zatražite provjeru kod nas) te u sektoru voća, povrća i stočarstva. Navedeni kriteriji nose čak četvrtinu bodova. Većim brojem bodova ocijenit će se i vlasnici koji imaju stručnost i radno iskustvo u poljoprivredi, a zemlju imaju u vlasništvu. U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova prednost na listi imaju zahtjevi s ranijim vremenom podnošenja na natječaj.

Projekti se zaprimaju do 23.12.2015., a mogu trajati tri godine.

Istaknuto