Ostali natječaji

Odluka o dodjeli dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Objava: 23.6.2016.

Po provedenom postupku javnog poziva i temeljem Zapisnika o otvaranju pristiglih ponuda od 20.06.2016., KLASA:300-01/15-01/02, URBROJ: 2105/01-05/02-16-14, dodjeljuje se dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza sljedećem subjektu:

1.    "JIMM" TAKSI PRIJEVOZ – Miroslav Gobac - Buje – D. Alighieri 8

Vezani dokumenti

Istaknuto