Poziv - financiranje udruga

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2017. godinu

Objava: 4.4.2017.

Gradonačelnik Grada Buja razmatrajući prijedlog odluke Povjerenstva za provedbu postupka financiranja programa i projekata za odobravanje financijskih sredstava od 31.03.2017., donosi

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2017. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje se popis korisnika čije su prijave u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i akthnosti na području Grada Buja u 2017. godini, Klasa: 402-01116-01109, Urbroj: 2105/01-01/01-17-2 objavljen 23.12.2016., upućene na procjenu/ocjenu i kojima su za programe/projekte odobrena fmancijska sredstva u 2017. godini.

Po okončanom postupku stručne procjene i ocjene odobravaju se financijska sredstva, kako slijedi - vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto