Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Grada Buje – Buie od 2016. do 2020. godine

Objava: 6.12.2016.

Dana 25. studenog 2016. godine, Gradsko Vijeće Grada Buja usvojilo je Odluku o donošenju Strateškog plana razvoja Grada Buje – Buie od 2016. do 2020. godine.
Razlozi za izradu Strateškog plana razvoja su sljedeći:
-    Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja strateški razvojni dokument jedinice lokalne samouprave;
-    Strategijom se definiraju razvojni pravci djelovanja Grada kako bi se doprinijelo učinkovitijem upravljanju i razvoju zajednice;
-    Strategijom se učinkovitije i transparentnije definiraju razvojni projekti koji se financiraju iz proračuna Grada;
-    Strategija je osnova za buduće korištenje bespovratnih sredstava Europske unije u programskom razdoblju 2016. – 2020.

Ciljevi Strategije su sljedeći:
1.    Unapređenje gospodarskih aktivnosti
2.    Zaštita okoliša i resursna učinkovitost
3.    Unapređenje kvalitete života

Strateški plan razvoja Grada Buje – Buie od 2016. do 2020. godine dostupan je na stranicama Grada Buja – Buie (www.buje.hr) pod „Brzi linkovi - Strateški plan razvoja“.

Istaknuto