Objave

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Kruj

Objava: 4.6.2020.

Temeljem članka 86 Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 50. Statuta Grada Buja ('Službene novine Grada Buja", broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), te prethodnog mišljenja Odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša: Klasa: 351-03/20-01/35, Urbroj: 2163/1-08- 02/5-20-02, od 18. svibnja 2020., Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Kruj

Članak 1.
U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Kruj (Službene novine Grada Buja br. 08/2019), u članku 1., iza navedene objave posljednjih Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Buja u Službenim novinama Grada Buja br.21/18, dodaje se broj 05/20.
(...) Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto