Proračun

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buja - Buie za 2021. godinu

Objava: 1.12.2020.

Odluku o izvršavanju proračuna Grada Buja - Buie za 2021. godinu

(1) Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja - Buie za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, opseg zaduživanja i davanje jamstava, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Vidi vezani dokumet.

Vezani dokumenti

Istaknuto