Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravišta

Objava: 23.3.2020.

Stožer za civilnu zaštitu RH objavio je Odluku kojom se od danas uvodi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka (uz određene iznimke).

Odluka se NE ODNOSI na osobe koje imaju propusnicu i to za slijedeće:

1. Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
2. Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
3. Izvješćivanje javnosti
4. Stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
5. Iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
6. Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
7. Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

Za ove izuzetke obavezno je:

-socijalno distanciranje
-ne zadržavanje na javnim prostorima
-posjedovanje valjane propusnice

Propusnice izdaje:
- za izuzeće pod točkom 1., 2., 3., 6. i 7. odgovorne osobe u pravnoj osobi
- za izuzeće pod točkom 4. izabrani liječnik obiteljske medicine
- za izuzeće pod točkom 5. nadležni stožeri civilne zaštite


ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U RH - 23.03.2020

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka. 
Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, 
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

- socijalnog distanciranja
- ne zadržavanja na javnim prostorima
- posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

- za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
- za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i 
- za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Cijela Odluka dostupna je na poveznici.

Istaknuto