Proračun

Plan Proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Objava: 1.12.2020.

Gradsko vijeće Grada Buje - Buie na sjednici održanoj 26.11.2020. godine, donosi Plan Proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Vidi vezani dokumet.

Vezani dokumenti

Istaknuto