Plinacro povezuje hrvatski i slovenski plinski sustav

Objava: 14.3.2017.

Hrvatski dio međunarodnog plinovoda Kovri - Koper planira se položiti područjem Općine Brtonigla i Grada Buja. U Sloveniji također predviđaju proširenje plinskog transportnog sustava sve do Kopra, a povezivanje plinskih sustava susjednih zemalja na dijelu od Kovri do Kopra, od izuzetnog je regionalnog, ali i međunarodnog značaja. Investitor hrvatskog dijela plinovoda je trgovačko društvo Plinacro, nacionalni operator plinskog transportnog sustava, ujedno i nositelj razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske

- Projekt plinovoda Kovri - Koper regionalna je plinska interkonekcija, koja ima za cilj povezati hrvatski i slovenski plinski transportni sustav, ali na inicijativu lokalne zajednice, otvara i mogućnost plinofikacije pojedinih dijelova Istre, prvenstveno područja Buja. Plinovod je duljine 12.497 metara i maksimalnog radnog tlaka 50 bara, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 30 milijuna kuna, ističu u Uredu za odnose s javnošću tvrtke Plinacro.

Dvije godine za idejni projekt

Projekt se trenutno nalazi u prvoj razvojnoj fazi te je do sada izrađena Studija utjecaja na okoliš, koja će od idućeg tjedna biti predmet javne rasprave, pri čemu je bitno spomenuti kako je tijekom izrade studije, ističu u tvrtki Plinacro, trasa plinovoda usuglašena s ostalim sudionicima u prostoru. U naredne dvije godine planirana je izrada idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole i usuglašavanju tehničkih detalja oko spoja sa slovenskim plinskim transportnim sustavom. Hrvatski i slovenski operator plinskog transportnog sustava, tvrtke Plinacro i Plinovodi, nakon toga će zajednički definirati dinamiku izgradnje plinovoda.

Na istarskom području plinski transportni sustav izveden je duž istočne i zapadne obale i time je omogućena plinofikacija primorskog, kao i unutrašnjeg dijela. Magistralni plinovod Vodnjan - Umag izveden je uz zapadnu obalu Istre, a njegova krajnja točka nalazi se na sjeverozapadnom području županije, nedaleko od granice sa Slovenijom.

Kao podzemna instalacija

Izgradnjom relativno kratkog interkonekcijskog plinovoda, Kovri - Koper od 12,5 kilometara dužine značajno bi se podigao nivo sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i otvorile mogućnosti poslovnih aktivnosti u obje zemlje. Konačno, jedan od ciljeva nacionalne Strategije energetskog razvitka jest osiguravanje redovite opskrbe domaćeg tržišta energije realizacijom međunarodnih plinovoda.

Izvor: Glas Istre

Istaknuto