Počela rekonstrukcija bivše školske zgrade u Kršetama

Objava: 15.11.2012.

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji krovišta zgrade bivše škole u Kršetama.

Zamijenjene su dotrajale drvene grede i dašćani pod krovišta a kompletno krovište u površini od 182,00 m2, prekriveno je valovitim pločama (onduline) na koje su postavljene nove kanalice.

Izvedeni su i limarski radovi na cijelom krovištu.

Ukupna investicija iznosi 120.244,46 kuna.

Istaknuto