Proračun

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2018. GODINU

Objava: 31.8.2018.

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 27.08.2018.  godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2018. godinu

Vezani dokumenti

Istaknuto