Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja - Buie za 2019. godinu

Objava: 5.9.2019.

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 03.09.2019. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu. 

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto