PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BUJE "RUDINE – V. NAZOR"

Objava: 8.11.2013.

Temeljem članka  95. stavak 4. i Članka 93. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09,  55/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja (KLASA:   350-01/12-01/56; URBROJ:  2105/01-01-13-39 od  05. studenog 2013. Godine) Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
DIJELA NASELJA BUJE „RUDINE – V. NAZOR“

I    Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine – V. Nazor“,  biti će na ponovnom  javnom uvidu osam (8) dana u periodu od 15. do 22. studenog 2013. godine, na službenim web stranicama Grada Buja (www.buje.hr)  i u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi: Buje, Istarska 2, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.

II    Javno izlaganje održati će se u srijedu 20. studenog 2013. godine u Gradskoj Vijećnici Grada Buja u zgradi Pučkog otvorenog učilišta, na adresi: Buje, J. B. Tita 6, s početkom u 17,00 sati.

III    Građani i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da:
imaju pravo pristupa na ponovni javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine – V. Nazor“,  
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upisuju prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog u tijeku javnog uvida ili dostave pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, 52 640 Buje, Istarska 2, u tijeku javnog uvida.
Novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u svezi  s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

Prijedlozi, primjedbe i očitovanja koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA:     350-01/12-01/56
URBROJ:  2105/01-04/01-13-41
Buje,         08. studenog 2013.

GRAD  BUJE

Vezani dokumenti

Istaknuto