Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne kupoprodaje

Objava: 19.9.2016.

Na temelju članka 33. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15), članka 15. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja („Službene novine Grada Buja“ broj 17/12.) i članka 50. Statuta Grada Buja (»Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja, na sjednici održanoj dana 01. rujna 2016. godine donosi Zaključak o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne kupoprodaje...

Vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto