Potpisan je Ugovor o financiranju nadogradnje zgrade dječjeg vrtića u Bujama

Objava: 17.7.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku danas je u Zagrebu organiziralo potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018. godini.

Gradonačelnik Grada Buja – Buie, Fabrizio Vižintin potpisao je Ugovor o financiranju nadogradnje zgrade dječjeg vrtića u Bujama.

Istaknuto