POZIV - mjesni zbor građana

Objava: 6.6.2018.

Prezentacija prijedloga Odluke o organizaciji, načinu naplate, iznosu naknade i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie

Na temelju članka 63. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sazivam:
mjesni zbor građana za dio područja Mjesnog odbora Buje (starogradska jezgra)
koji će se održati u ponedjeljak, 11. lipnja 2018., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje (vijećnica)
Za mjesni zbor predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prezentacija prijedloga Odluke o organizaciji, načinu naplate, iznosu naknade i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie građanima sa prebivalištem ili boravištem u starogradskoj jezgri Grada Buja-Buie kako slijedi:

A. GRAMSCI - A. GRAMSCI
A. MANZONI - A. MANZONI
BELVEDERE - BELVEDERE
CORNIO - CORNIO
CROSERA - CROSERA
D. ALIGHIERI - D. ALIGHIERI
E. DE AMICIS - E. DE AMICIS
EPULO - EPULO
G. GARIBALDI br. 2,4,6 - G. GARIBALDI 2,4,6
G. CARDUCCI - G. CARDUCCI
G. MAZZINI - G. MAZZINI
KULA SV.MARTINA - TORRE S. MARTINO
M. GORKI - M. GORKI
M. LAGINJE - M. LAGINJA
M.V. ILIRIKA - M.F. ILLIRICO
N. GABRIELI - N. GABRIELI
POD VOLTOM - SOTTO IL VOLTO
POSTOLARSKA - DEI CALIGHERI
PROLAZ STARE ULJARE - PASSO DEL TORCIO
S. VARDABASSO - S. VARDABASSO
STRADA LONGA - STRADA LONGA
SUCOLO - SUCOLO
TRG SV. SERVOLA - PIAZZA SAN SERVOLO
TRŽNI PROLAZ - PASSO DI PIAZZA
VILLA - VILLA
VOĆNI TRG - PIAZZA DELL' ERBE
1.SVIBNJA br. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,29 - PRIMO MAGGIO 2,4,6,8,10,12,14,16,18,29
A.MANZONI - A.MANZONI
TRG SLOBODE - PIAZZA LIBERTA`

Pozivam građane sa prebivalištem ili boravištem u starogradskoj jezgri Grada Buja-Buie da se odazovu mjesnom zboru građana.

 

Vezani dokumenti

Istaknuto