Poziv - Mjesni zbor građana za područje Mjesnog odbora Kaštel 19. srpnja 2018

Objava: 16.7.2018.

Na temelju članka 63. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sazivam:
Mjesni zbor građana za područje Mjesnog odbora Kaštel
koji će se održati u četvrtak, 19. srpnja 2018., u 19.00 sati u prostorijama Društvenog doma Malotija

Za mjesni zbor predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Holcim d.o.o. - prezentacija i planovi za naredno razdoblje vezano uz eksploataciju kamenoloma u Plovaniji

Pozivam građane sa prebivalištem ili boravištem na području Mjesnog odbora Kaštel da se odazovu mjesnom zboru građana.

MJESNI ODBOR KAŠTEL
Predsjednik mjesnog odbora
Milena Tomasich, v.r.

Vezani dokumenti

Istaknuto