Sjednice Gradskog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 14.7.2017.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u utorak,  18. srpnja 2017., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red
1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija zapisnika sa 01. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2016. godinu
4.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja
5.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za priznanja i odlikovanja
6.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstvu za provedbu natječaja za prodaju i zakup
     nekretnina u vlasništvu Grada Buja
7.    Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi
8.    Prijedlog Odluke o porezima Grada Buja – Buie
9.    Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2017. godini
10.    Prijedlog Odluke o izradi strategije razvoja turizma Grada Buje-Buie za razdoblje 2017. – 2022. godina
11.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
12.    Razno

 Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš

Vezani dokumenti

Istaknuto