Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda - usluga stručnog nadzora građenja - energetska obnova zgrade Centar za inkluziju i podršku zajednici Grada Buje

Objava: 5.7.2019.

Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade Centar za inkluziju i podršku zajednici Grad Buje na adresi Umaška ulica 1, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0330.

Ažurirano 11.07.2019. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vidi vezane dokumente

-----------

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 42-JN-04-19

1. OPIS PROJEKTA

Centar za inkluziju i podršku zajednici grad Buje smješten je u objektu neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta za potrebe centra pridonijet će se poboljšanju uvjeta boravka djece te smanjenju troškova poslovanja. Na objektu se planira provesti mjera toplinske izolacije na vanjske zidove, ravnog krova te zamjena postojeće stolarije čime će se postići značajne uštede u potrošnji energije Qh,nd 30.434,71 kWh/a (73,30 %) odnosno sam cilj ovog projekta - povećanje energetske učinkovitosti zgrade. Objekt na adresi Umaška 1, izgrađen je 1985. godine. Zgrada Centra za inkluziju i podršku zejednici grada Buja je odgojno obrazovni objekt, smješten je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti.Obzirom na namjenu građevine potrebno je izvršiti rekonstrukciju vanjske ovojnice fasade i ravnog krova te zamjenu dotrajale stolarije.
Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti te uporabi obnovljivih izvora energije što će izravno utjecati na kvalitetu boravka djece i zaposlenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.
Za potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti ovojnice zgrade Centar za inkluziju i podršku zajednici grada Buja izvest će se energetska obnova pročelja izoliranjem svih vanjskih zidova, ravnog krova i zamjena dotrajale stolarije.

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade Centar za inkluziju i podršku zajednici grad Buje na adresi Umaška ulica 1, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0330.

Više - vidi vezane dokumente

Vezani dokumenti

Istaknuto