Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda

Objava: 23.1.2020.

Opseg usluge obuhvaća usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta Grada Buje.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18).

Opseg usluge obuhvaća usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta Grada Buje. Predviđeno trajanje ugovora je 5 mjeseci.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Procijenjena vrijednost nabave: 72.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 90.000,00 kuna s PDV-om.

Ponude se dostavljaju zaključno do 30.01.2020. godine, do 09,00 sati bez obzira na način dostave.

Uvjeti jednostavne nabave sa uputama za dostavu ponuda nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda (vidi vezani dokument).

Vezani dokumenti

Istaknuto