Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda 45-JN-03-20

Objava: 21.8.2020.

Grad Buje - Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja - 2020.
Evidencijski broj jednostavne nabave: 45-JN-03-20
Predmet nabave je nabava usluga osiguranja za potrebe Grada Buje-Buie.

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto