Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra

Objava: 17.1.2018.

Predmet nabave je nabava izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV -a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi od 18.07.2017., Klasa: 023-05117-01112, Urbroj:2105/01-02-17-9. (Službene novine Grada Buja 08/2017)

Predmet nabave je nabava izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra. Obuhvat zahvata čine k.č. 460/31, 460/32, 460/33, 460/34, 460/35, 460/46, 460/69 sve k.o. Savudrija.

Vezani dokumenti

Istaknuto