Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja - 2019.

Objava: 20.8.2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja za potrebe Grada Buja-Buie.

Evidencijski broj jednostavne nabave: 11-JN-03-19

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto