Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja - 2020.

Objava: 21.2.2020.

Poziv na dostavu ponuda za zajedničku jednostavnu nabavu usluga osiguranja - Grad Buje - Zajednička nabava 2020.

Grad Buje provodi postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi s jednim gospodarskim subjektom.
Opis predmeta nabave: zajednička nabava usluga osiguranja za pojedinačne naručitelje iz točke 1.1. b) ovog Poziva s ciljem sklapanja Ugovora o javnoj nabavi na 1 godinu.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi, Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj: 2105/01-02-17-9 (Službene novine Grada Buja- Buie, br. 08/17).
Po provedenom postupku jednostavne nabave sklopit će se ugovori o osiguranju na rok od jedne godine (1)...

Vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto