Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - 02.07.2018.

Objava: 2.7.2018.

Poziv na dostavu ponuda - "jednostavna nabava". Predmet nabave je nabava usluge za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) za rekonstrukciju i dogradnju Zgrade dječjeg vrtića u Bujama prema projektnom zadatku.

Vidi vezani dokument.

Ažurirano: 12.07.2018. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) za rekonstrukciju i dogradnju Zgrade dječjeg vrtića u Bujama prema projektnom zadatku. 

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto