Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

Objava: 26.3.2019.

Ažurirano 10.04.2019. - vidi vezani dokument Obavijest o odabiru
____________________

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službene novine Grada Buja-Buie br 8/2017 od 21.07.2017.)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 28-JN-05-19

1.OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je „Pojačano održavanje nerazvrstane ceste stambeno naselje Kruj i Brajki-Punta “.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Procijenjena vrijednost nabave: 360.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 450,000,00 kuna sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju do 08. travnja 2019. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave. (ponuda mora do tog roka biti zaprimljena u gradskoj upravi Grada Buja-Buie, Istarska 2, Buje)

Vezani dokumenti

Istaknuto