Poziv na priključenje

Objava: 15.9.2015.


Obavještavamo da su završeni radovi na Izgradnji kanalizacijske mreže naselja Kršete sa uređajem za pročišiavanje otpadnih voda (faza I i II) financirane iz sredstava IPARD programa Mjera 301, te su stvoreni uvjeti za priključenje i Vašeg naselja na kana{izacijski sustav Općine Buje.
Obveza priključenja na sustav javne odvodnje proizlazi iz čl. 212. Zakona o vodama...

Rokovi priključenja utvrđeni su u glavi III Odluke na način da je vlasnik građevine dužan priključiti svoju gračevinu na sustav javne odvodnje u roku od 90 (devedeset) dana od dana obavijesti Isporučitelja (6. MAJ ODVODNJA d.o.o.) o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje.
Nakon proteka navedenog roka smatrat će se da je građevina odnosno druga nekretnina priključena na sustav odvodnje i s tim će Obveznik snosit troškove vodnih usluga javne odvodnje, neovisno dali je priključen ili nije.
Vidi detaljno u vezanom dokumentu.

Vezani dokumenti

Istaknuto