POZIV POLJOPRIVREDNICIMA - vinogradarima

Objava: 12.3.2018.

Radi ažuriranja podataka o napuštenim vinogradima na području Grada Buja koji su u vlasništvu Republike Hrvatske a radi iskrčenja nasada zaraženih zlatnom žuticom, pozivamo sve poljoprivrednike-vinogradare koji koriste poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske a koje se vodi u katastarskom operatu kao kultura VINOGRAD, da najkasnije do 23.03.2018. u gradsku upravu Grada Buja dostave podatak koje katastarske čestice i u kojoj K.O. obrađuju a za koje nemaju  ugovor o zakupu ili privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Vezani dokumenti

Istaknuto