Natječaji - javna nabava

Poziv sa dokumentacijom za nadmetanje u predmetu jednostavne nabave 07.11.2018.

Objava: 7.11.2018.

Poziv sa dokumentacijom za nadmetanje u predmetu jednostavne nabave - poštanske usluge za potrebe Grada Buja.

Evidencijski broj bagatelne nabave: 3-JN-03-18

Vezani dokumenti

Istaknuto