Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 21.8.2018.

Ažurirano 21.08.2018.

Zbog iznenadne,  neplanirane i neodgodive obveze Gradonačelnika zakazana sjednica Gradskog vijeća, za petak, 24. kolovoza 2018., odgađa se za ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. U 19.00 sati.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
ll. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u petak, 24. kolovoza 2018., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red

l. Verifikacija zapisnika sa l O. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o (pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete
5. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine
6. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Buja u 2018.godini
7. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buje-Buie
8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Buje"
10.Rasprava o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Buja
11.Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
12.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
13.Pitanja, prijedlozi i informacije
14.Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r.

Vezani dokumenti

Istaknuto