Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 16.12.2016.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u ponedjeljak,  19. prosinca 2016., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu sa odgovarajućim programima kako slijedi:
-    Prijedlog programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci  predškolske dobi za Grad Buje u 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
-    Prijedlog programa javnih potreba u području kulture u Gradu Buje u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
-    Prijedlog programa javnih potreba u području školstva, obrazovanja i mladih za Grad Buje za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
-    Prijedlog programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 2017. godini sa  projekcijama za 2018. i 2019. godinu
-    Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za Grad Buje u 2017. godini sa projekcijama za 2018 i 2019. godinu
-    Prijedlog programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
-    Prijedlog programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
-    Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
-    Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
-    Prijedlog programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u  2017. godini,
-    Prijedlog programa EU i ostalih fondova za Grad Buje u 2017. Godini
4.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2017. godinu
5.    Zaključak o prihvaćanju izdavanja pisane suglasnosti investitoru Istarskoj županiji – Regione Istriana za rekonstrukciju zgrade „Stare mljekare (Latteria)“ u Momjanu, k.č. 92 zgr,  k.o. Momjan, z.k.ul. 1613, u vlasništvu Grada Buje – Buie,  u okviru projekta „Kašteli sjevernog Jadrana“
6.     Odluka o kupnji nekretnine
7.     Razno
 Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.

Vezani dokumenti

Istaknuto