Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 23.2.2017.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u četvrtak,  02. ožujka 2017., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red
1.     Pitanja, prijedlozi i informacije
2.     Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2016. godinu
4.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite Grada Buja za 2016. godinu
5.    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Buja-Buie za 2017. godinu
6.    Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2016. godinu
7.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia italiana FREGOLA Buie za 2016. godinu
8.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie za 2016. godinu
9.    Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva CIVITAS BULLEARUM d.o.o.  za 2016. Godinu
10.    Polugodišnje izvješće  o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
11.    Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2017. godinu
12.    Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2017. godinu, u sklopu Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
13.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli  od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
14.    Suglasnost na sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za zbrinjavanje otpada „Kaštijun“, stjecanjem vlasničkih udjela
15.    Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.
16.    Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog udjela Grada Buja u trgovačkom društvu Holcim mineralni agregati d.o.o., javnim prikupljanjem ponuda
17.    Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog udjela Grada Buja u trgovačkom društvu Radio star TV d.o.o.,  javnim prikupljanjem ponuda
18.    Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora u Krasici
19.    Suglasnost o prijenosu vlasništva na nekretnini, k.č.br.160 zgr., k.o. Grožnjan (Galerija Fonticus)
20.    Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra  k.č.br.1956 k.o. Merišće
21.    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
22.    Razno  
Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.

Vezani dokumenti

Istaknuto