Poziv - financiranje udruga

POZIV za financiranje programa, projekata i aktivnosti na području Grada Buja u 2018. godini

Objava: 3.1.2018.

Grad Buje-Buie poziva udruge koji su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i aktivnostima udruga koje djeluju na području Grada...

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog Poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Buja za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Buja, gradonačelnik Grada Buja raspisuje javni

POZIV
za financiranje programa, projekata i aktivnosti
na području Grada Buja u 2018. godini


I.
Grad Buje-Buie poziva udruge koji su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i aktivnostima udruga koje djeluju na području Grada i studentske udruge koje okupljaju članove sa područja Grada te doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

II.
Prijavitelji sukladno ovom javnom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:

01. KULTURA
02. SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA
03. OBRAZOVANJE I MLADI
04. SOCIJALNA SKRB, ZDRAVLJE, DJECA I MLADI SA TEŠKOĆAMA
05. GOSPODARSTVO - POLJOPRIVREDA

III.
Prijavitelji mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

1.Prioritetno područje: KULTURA

 • Izdavanje knjižne građe 
 • Izdavanje CD-a i DVD-a glazbenih skupina s područja Grada
 • Razvoj kulturnog amaterizma 
 • Rad u kulturi s djecom i mladima 
 • Promocija kulturne baštine Buja
 • Festivali/susreti udruga u kulturi 
 • Promocija kulturne baštine nacionalnih manjina 
 • Aktivnosti u kulturi usmjerene ka povećanju turističke ponude

2. Prioritetno područje: SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

 • Valorizacija i promocija prirodnih znamenitosti područja Grada
 • Djeca i mladi
 • Sportski susreti i natjecanja


3. Prioritetno područje: OBRAZOVANJE I MLADI

 • Studenti 
 • Nacionalna i međunarodna suradnja studentskih udruga

4. Prioritetno područje: SOCIJALNA SKRB, ZDRAVLJE, DJECA I MLADI SA
TEŠKOĆAMA

 • Socijalno ugrožene skupine stanovništva 
 • Osobe s invaliditetom 
 • Djeca i mladi
 • Branitelji 
 • Stručna predavanja, edukacije, radionice
 • Akcije prevencije

5. Prioritetno područje: GOSPODARSTVO-POLJOPRIVREDA

 • Stručna predavanja i edukacije
 • Valorizacija i promocija pčelarstva, vinarstva, vinogradarstva, maslinarstva
 • Nacionalna i međunarodna suradnja srodnih udruga

IV.
Ukupno planirana vrijednost javnog Poziva je 211.500,00 kuna. (...)

Detaljno - vidi vezani dokument POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA PROJEKATA 2018., te ostale vezane dokumente.

Vezani dokumenti

Istaknuto