Poziv - financiranje udruga

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija za 2020. godinu

Objava: 7.1.2020.

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja - Buie u 2020. godini

===== AŽURIRANO 18.03.2020. =====

Obavijest o promjeni indikativnog kalendara poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buje Buie u 2020. godini (datum objave poziva: 07.01.2020. - rok za dostavu prijava: 07.02.2020.)

Slijedom okolnosti koje su uslijedile radi epidemije koronavirusom i posljedičnim smanjenjem prihoda proračuna Grada, te neizvjesnosti oko stabilizacije gospodarskog segmenta i propisanih mjera štednje, obavještavamo sve prijavitelje koji su su dostavili prijavu/e na Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2020. godini (objava 07.01.2020.) da je uslijedila druga promjena datuma u indikativnom kalendaru - vidi poveznicu.

===== AŽURIRANO 18.03.2020. =====

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog Poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Buja - Buie za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Buja - Buie, gradonačelnik Grada Buja - Buie raspisuje javni

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja - Buie u 2020. godini

Grad Buje-Buie poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga koji djeluju na području Gradai/ili su korisnici s područja Gradatedoprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva. (...)


POZIV I UPUTE

1. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

2. PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

3. Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija za 2020. godinu - TEKST POZIVA (pdf)

3-b. Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija za 2020. godinu - TEKST POZIVA (word)

4. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

5. LEGENDA 3a korisnici

6. LEGENDA 3b aktivnosti


OBRASCI PRIJAVE / DOKUMENTI UZ PRIJAVU

1. OBRAZAC 1 - OPISNI OBRAZAC

2. OBRAZAC 2 - OBRAZAC PRORAČUNA

3. OBRAZAC 3 - IZJAVA O ISPUNJENJU SVIH OBAVEZA IZ RANIJE PREUZETIH UGOVORA

4. OBRAZAC 4 - OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU


OBRASCI / DOKUMENTI PRI UGOVARANJU

1. OBRAZAC 5 - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

2. POTVRDA POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PLAĆANJE POREZA TE DRUGIH DAVANJA PREMA DRŽAVINOM PRORAČUNU (IZDANA NAKON OBJAVE POZIVA)

3. UVJERENJE NADLEŽNOG SUDA, NE STARIJE OD ŠEST (6 MJESECI) OD DANA OBJAVE POZIVA, DA SE PROTIV OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE ORGANIZACIJE NE VODI PREKRŠAJNI, ODNOSNO KAZNENI POSTUPAK U SKLADU S ODREDBAMA UREDBE

4. OGLEDNI PRIMJER UGOVORA

 
OBRASCI IZVJEŠĆA

1. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

2. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Istaknuto