Predavanje „Utjecaj Kaštela na razvoj društva i gospodarstva mjesta“

Objava: 15.5.2015.

Grad Buje Vas poziva u petak 15.5.2015. u 20 sati (!) na zadnje predavanja na temu Kaštel Rota u Momjanu.
Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uveličite tu večer.
- Predavač, prof. Denis Visintin –

Poruka od predavača:
“U Šetajući prema Momjanu, preko doline Kremenja, prolazi se područje prekrasnog krajolika i netaknute prirode. Priroda, vrtovi i travnjaci dokaz su tradicije koja vrednuje zemlju i stoljećima ju obrađuje s ljubavlju, s puno strpljenja i truda a čiji vinogradski proizvodi su nekada davno krasili stolove Hasburške Monarhije i Savoy pa i Vatikana i Društvo intelektualaca u Rimu.  Povijest Momjana je agrarna povijest koja govori o seljaštvu i kako se prema njemu odnosilo a primjeri su nam najmovi zemljišta, koji su postavljali uvjete za oblikovanje i očuvanje krajobraza, šuma, livada i pašnjaka, i nametali metode za obradu zemlje, a proizvodnja je bila ta koja je omogućavala opstanak zajednice u svijetu koji je bio vezan za stare običaje, koji su očuvani kroz vrijeme, i kada se razvoj temeljio isklučivo na agrarnu ekonomiju.”, Denis Visintin.

 

Vezani dokumenti

Istaknuto