Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Objava: 5.2.2019.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buje-Buie

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Buje-Buie izlaže na drugi Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Buje-Buie. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakim radnim radnim danom od 05. veljače do 20. veljače 2019. godine u vremenu od 8.30 do 15.00 sati od u ulaznom holu zgrade gradske uprave Grada Buje-Buie, Istarska 2.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida odnosno zaključno sa 20.02.2019. godine. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Buja-Buie u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja-Buie moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se osobno dostavljaju u pisarnicu gradske uprave.

Istaknuto