Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Objava: 2.4.2019.

Izlaže se na treći Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Buje-Buie

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Buje-Buie izlaže na treći Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Buje-Buie. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakim radnim radnim danom od 02. travnja do 17. travnja 2019. godine u vremenu od 8.30 do 15.00 sati od u ulaznom holu zgrade gradske uprave Grada Buje-Buie, Istarska 2.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida odnosno zaključno sa 17.04.2019. godine. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Buja-Buie u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja-Buie moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se osobno dostavljaju u pisarnicu gradske uprave.

PRILOZI:

Buje pregledna karta

Buje_PK-1

Buje_PK-2

Buje_PK-3

Buje_PK-4

Buje_PK-5

Buje_PK-6

Buje_PK-7

Buje_PK-8

Buje_PK-9

Buje_PK-10

Buje_PK-11

Buje_PK-12

Buje_PK-13

Buje_PK-14

Buje_PK-15

Buje_PK-16

Buje_PK-17

Buje_PK-18

Buje_PK-19

Buje_PK-20

Buje_PK-21

Buje_PK-22

Buje_PK-23

Buje_PK-24

Buje_PK-25

PRILOG-1

PRILOG-2

PRILOG-KKP-1

PRILOG-KKP-2

PRILOG-KKP-3

PRILOG-KKP-4

PRILOG-KKP-5

PRPZ_Buje

Istaknuto