PRORAČUN GRADA BUJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Objava: 17.12.2014.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08 i 136/12), članka 50. i 90. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 12.12.2014. godine, donosi

PRORAČUN GRADA BUJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Vezani dokumenti

Istaknuto