Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Buje-Buie

Objava: 14.6.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI     
PREDSTOJNIK

Klasa:  013-05/13-01/01
Urbroj: 2163-01-13-2
Pula-Pola, 11.  lipnja 2013.

Na temelju  članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12) i  Odluke o ovlaštenju ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/24,  URBROJ: 515-02-02-01/1-13-32 od 29. svibnja 2013. godine sazivam

prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Buje-Buie
u četvrtak 20. lipnja 2013. god. u 19,00  sati
u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta (Vijećnica), Trg. J. B. Tita 6

sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor Mandatne komisije
  3. Izviješće Mandatne komisije
    - verifikacija mandata izabranih članova Gradskog vijeća
    - utvrđivanje predsjedatelja sjednice
  4. Polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća
  5. Izbor Odbora  za izbor i imenovanja
  6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća

Pozivam  vijećnike koji su izabrani na izborima 19. svibnja 2013. godine, sukladno Objavi Izbornog povjerenstva Grada Buja o rezultatima glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Buja, da se  odazovu pozivu.  

Po ovlaštenju Vlade RH
Predstojnik
Draženko Janjušević, v.r. 

Istaknuto